Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Informatikai Központ

A BME hivatásának tekinti az erős alapképzésre épülő differenciált, több szintű, minden szintjén megvalósuló minőségi oktatást, elitképzést, kutatást és műszaki fejlesztést. Az Egyetem jogelődje, az 1782-ben alapított Institutum Geometricum-Hidrotechnicum a világ egyik első egyetemi rangú mérnökképző intézménye volt. 1871-ben - elsőként a világon - műszaki egyetemmé vált. Az Egyetem 8 karán jelenleg több mint 18 ezer nappali tagozatos és közel 8 ezer egyéb képzésben résztvevő (levelező, távoktatás, szakképzés) hallgató tanul.
Az Egyetemi Tanács 1998-ban hozta létre a BME Informatikai Központot (BME IK). A Központ célja és feladata az egyetemi tudásbázis hasznosítása a kutatás-fejlesztési együttműködések terén, az egyetemi K+F eredmények hasznosításának elősegítése, irreguláris képzések, tanfolyamok tematikáinak és tananyagainak kialakítása, a képzés és továbbképzés szervezése, lebonyolítása főként az információtechnológia és alkalmazása, valamint a K+F és innováció-menedzsment terén.

MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet

A KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet (RMKI) ma a Magyar Tudományos Akadémia legnagyobb fizikai kutatóintézete, az 1950-ben alapított Központi Fizikai Kutató Intézet (KFKI) egyik utódintézete. A szakmai gyökerek a KFKI kezdeti éveire, a Jánossy Lajos indította kozmikus sugárzási és a Simonyi Károly vezette atomfizikai kutatásokra nyúlnak vissza. Az 1970-es évek elejétől a mai RMKI elődszervezetei fokozatosan egyre nagyobb önállósággal működtek az MTA KFKI Telephelyen, majd az intézet 1992. január 1-én az MTA önálló intézetévé alakult át.

MTA SZTAKI - Párhuzamos és Elosztott Rendszerek Laboratórium

A Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete (MTA SZTAKI) a Magyar Tudományos Akadémia intézethálózatának tagja.
A Párhuzamos és Elosztott Rendszerek Laboratórium 2000 óta meghatározó szereplője a hazánkban folyó Grid kutatásoknak. A labor alapító tagja a 2003-ban megalakult Magyar Grid Kompetencia Központnak és a Magyar Nemzeti Grid Kezdeményezésnek (NGI_HU) valamint aktív közreműködője a legnagyobb európai Grid e-Infrastruktúrának (EGI.eu). A kutató csoport nemzetközileg elismert eredményeket ért el a magas szintű Grid szoftverfejlesztői felületek és köztesréteg kutatásában, valamint a személyi számítógépekre alapuló Grid megoldások területén. A kutatólaboratórium részt vesz olyan nagyszabású európai projektekben, mint a SHIWA (SHaring Interoperable Workflows for large-scale scientific simulations on Available DCIs), EDGI (European Desktop Grid Initiative), DEGISCO (Desktop Grid for International Scientific Collaboration) és a SCI-BUS.

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési (NIIF) Program a magyarországi kutatói hálózat fejlesztésének és működtetésének programja. A Program a teljes magyarországi kutatási, felsőoktatási és közgyűjteményi közösség számára biztosít integrált országos számítógép-hálózati infrastruktúrát, valamint erre épülő kommunikációs, információs és kooperációs szolgáltatásokat, élvonalbeli alkalmazási környezetet, és tartalom-generálási ill. tartalom-elérési hátteret.

Óbudai Egyetem - Neumann János Informatikai Kar

2010. január elsejével a Budapesti Műszaki Főiskola jogutódjaként megalakult az Óbudai Egyetem.
Az Óbudai Egyetem a felsőoktatási piac aktív szereplőjeként minőségi és versenyképes szolgáltatást nyújt, emberközpontú, egész életen át történő kötődést és tanulást biztosít a gazdaságtudományok, az informatikai, a műszaki és a pedagógusképzés területen. Programjában alap-, és mesterképzés, szakirányú továbbképzés, valamint felsőfokú szakképzés szerepel nappali, esti és levelező tagozaton, továbbá távoktatási formában.